DDK產品介紹
目錄切換
目錄切換
DDK-2359V ZORT

DDK-2359V ZORT


1. 流線造型設計,符合人體工學。

2. 產品符合歐洲 EN檢測標準。

設計製造的概念

所有DDK集團的設計產品都是制式化且標準化的生產,並有特殊設計及開發來符合客戶的喜好。

▾ 產品詳細內容 ▾

 

  
 
 
  
 

▾ 產品規格 ▾

MODEL NO. SIZE(LxW) CLASS COVER RAIL LOGO WEIGHT/g

DDK-2359V ZORT

275mmx140mm

ENTRY Zort Design Artwork HI-TEN STEEL DDK 313g